Tietosuojaseloste

Laihian sotiemme veteraanit museoyhdistys ry henkilö- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Laihian sotiemme veteraanit museoyhdistys ry
2982278-8
Laihiantie 39 (Kirjastotalo)
66400 Laihia

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Laihian sotiemme veteraanit museoyhdistys ry
c/o Olavi Koskinen
Rajakankaantie 2 B 5
66400 LAIHIA
045 6662533
laihianveteraanienmuseo@gmail.com

2. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Laihian sotiemme veteraanit museoyhdistys ry henkilö- ja sidosryhmärekisteri; yhdistyksen jäsenet, museon asiakkaat (ajanvaraus, tilavaraukset) sekä yhteistyökumppanit.

Henkilö- ja sidosryhmärekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa.

Verkkosivuston henkilörekisteri sisältää vain verkkosivuston rekisteröityjen ylläpitäjien tiedot.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Oikeutettu etu: Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn jäsenyyden tai asiakassuhteen perusteella 
 • Suostumus: Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • palvelun ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen
 • museoiden tai rekisterin ylläpitäjän tuotteista, tilaisuuksista ja palveluista tiedottaminen
 • analysointi ja tilastointi

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Verkkosivuston ylläpitäjistä käsitellään seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Verkkosivuston tietovisailu käsittelee seuraavia tietoja:

 • visailuun osallistuneen IP-osoite

Museon asiakkaista käsitellään seuraavat tiedot:

 • vuosittaiset kävijämäärät tilastointiin

Yhdistyksen jäsenistä käsitellään seuraavat tiedot:

 • yhteystiedot
 • syntymäaika

Yhteistyökumppaneista käsitellään seuraavat tiedot:

 • yhteystiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Laihian sotiemme veteraanit museoyhdistys ry
c/o Olavi Koskinen
Rajakankaantie 2 B 5
66400 LAIHIA
045 6662533
laihianveteraanienmuseo@gmail.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö- ja sidosryhmärekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti:

•   henkilöltä itseltään sähköisesti (ajanvaraus, verkkolomakkeet, sähköposti), kirjallisesti, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla

Verkkosivuston kävijätietoja kerätään

•   evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Laihian sotiemme veteraanit museoyhdistys ry:n ulkopuolelle. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Webhotelli- ja -domain-tarjoaja
 • IT-tuki
 • Google-sähköposti

8. Käsittelyn kesto

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen asiakas, jäsen tai sidosryhmään kuuluva.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilö- ja sidosryhmärekisteriä käsittelevät rekisterinpitäjä ja kulloinenkin yhdistyksen puheenjohtaja. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (kuten IT-tuki), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia (esim. Google, Microsoft), joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeet

error: Kuvat ja tekstit on tekijänoikeussuojattu.